Binnen onze praktijk is een groot aantal behandelingen mogelijk. Om u een globaal overzicht te geven kunt u in de lijst hiernaast kiezen uit verschillende tandheelkundige deelgebieden.

Klik op een van de behandelingen voor meer informatie.

Kronen/bruggen

Grote vullingen kunnen soms de tanden en kiezen zodanig verzwakken dat er grote kans is op breuk van niet alleen de vulling, maar soms de gehele tand. Het kan dan verstandig zijn preventief de tand te voorzien van een beschermkap, ook wel kroon genoemd. Vakkundig zal de tand worden aangepast om er een kwalitatief hoogwaardige voorziening op te kunnen zetten. Hiervoor werken wij samen met verschillende nederlandse tandtechnische laboratoria, die kunnen garanderen dat zij de allerbeste kwaliteit leveren.

Wij zullen er dan op onze beurt weer voor zorgen deze mooie kroon goed te bevestigen op de eigen tand die eronder blijft zitten.

Wanneer er een tand of kies ontbreekt kan het een prima oplossing zijn de ontstane ruimte op te vullen met een brug. Hierbij worden kronen aan elkaar vastgezet om deze ruimte op te vullen, zodat de tandboog weer compleet kan worden gemaakt met een vaste voorziening die aanvoelt alsof het uw eigen tanden of kiezen zijn.