Binnen onze praktijk is een groot aantal behandelingen mogelijk. Om u een globaal overzicht te geven kunt u in de lijst hiernaast kiezen uit verschillende tandheelkundige deelgebieden.

Klik op een van de behandelingen voor meer informatie.

Esthetische tandheelkunde

Esthetische tandheelkunde is een breed gebied binnen de tandheelkunde, omdat het bij alle soorten behandelingen moet worden meegenomen. Vullingen moeten esthetisch fraai zijn en niet van echt te onderscheiden, zo ook gebitten, kronen etc.

Zowel tandstand, tandvorm en tandkleur spelen hierbij een belangrijke rol. Een mooie tandkleur vindt iedereen van het grootste belang. De natuurlijke kleur van de gebitselementen kan worden geaccentueerd en zelfs verbeterd met een goede gebitsreiniging, polijsten, stralen van het gebit of bleken van de tanden.

De tandstand kan orthodontisch worden aangepast of eventueel met behulp van het opplakken van porseleinen of kunststof schildjes (facings). Ook de tandvorm kan met deze schildjes zo worden gemaakt dat het geheel mooi in de tandboog past. Ook kronen, bruggen en protheses kunnen bijdragen aan een esthetisch fraai gebit. In ieder geval wordt er altijd in samenspraak met u gezocht naar een mooie oplossing.