Hoofdstuk I Consultatie en Diagnostiek (C-codes)

Code

Omschrijving

Tarief

C

I CONSULTATIE EN DIAGNOSTIEK

 

 

 

 

a. Diagnostisch onderzoek

C11

Periodieke controle

€ 22,91

C13

Probleemgericht consult

€ 22,91

C91

Pocketregistratie

€ 36,18

C92

Parodontiumregistratie

€ 72,35

 

 

 

 

b. Aanvullend diagnostisch onderzoek, algemeen

C22

Aanvullende medische anamnese na (schriftelijke) routinevragen

€ 22,91

C28

Uitgebreid onderzoek t.b.v. opstellen, vastleggen en verstrekken van behandelplan aan de patiënt

€ 108,53

C29 *

Studiemodellen

€ 30,15

C65

Planmatig beslijpen van alle voortanden, per boven- of onderkaak

€ 60,29

 

 

 

 

c. Toeslagen en diversen

C80

Mondzorg aan huis

€ 18,09

C84

Voorbereiding behandeling onder algehele anesthesie

€ 48,23

C85

Weekendbehandeling

€ 22,91

C86

Avondbehandeling

€ 22,91

C87

Nachtbehandeling

€ 22,91

 

 

 

Hoofdstuk II Maken en beoordelen foto’s (X-codes)

Code

Omschrijving

Tarief

X

II MAKEN EN BEOORDELEN FOTO’S

X10

Maken en beoordelen kleine röntgenfoto

€ 16,88

X11 Beoordelen kleine röntgenfoto
€ 12,66

X21

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto

€ 72,35

X22

Maken en beoordelen kaakoverzichtsfoto t.b.v. implantologie in de tandeloze kaak

€ 72,35

X23 Beoordelen kaakoverzichtsfoto
€ 26,53

X24

Maken en beoordelen schedelfoto

€ 32,56

X34 Beoordelen schedelfoto
€ 24,12

X25

Maken en beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 204,99

X26

Beoordelen meerdimensionale kaakfoto

€ 60,29Hoofdstuk III Preventieve mondzorg (M-codes)

Code

Omschrijving

Tarief

M

III PREVENTIEVE MONDZORG

M01

Preventieve voorlichting en/of instructie, per vijf minuten

€ 13,52

M02

Consult voor evaluatie van preventie, per vijf minuten

€ 13,52

M03

Gebitsreiniging, per vijf minuten

€ 13,52

M05

Niet-restauratieve behandeling van cariës in het melkgebit

€ 27,13

M32*/**

Eenvoudig bacteriologisch- of enzymatisch onderzoek

€ 18,09

M30

Behandeling van gevoelige tandhalzen en (preventief) toedienen medicament

€ 6,03

M40

Fluoridebehandeling

€ 15,07

M61 *

Mondbeschermer

€ 27,13

M80 * Behandeling van witte vlekken, eerste element
€ 52,45
M81 * Behandeling van witte vlekken, volgend element
€ 28,94Hoofdstuk IV Verdoving (A-codes)

Code

Omschrijving

Tarief

A

IV VERDOVING

 

 

A10

Geleidings-, infiltratie- en/of intraligamentaire verdoving

€ 15,07

A15

Oppervlakte verdoving

€ 7,84

A20

Behandeling onder algehele anesthesie of sedatie

kostprijsHoofdstuk V Verdoving door middel van een roesje (B-codes)

Code

Omschrijving

Tarief

B

V VERDOVING DOOR MIDDEL VAN EEN ROESJE

 

 

B10

Introductie roesje (lachgassedatie)

€ 30,15

B11

Toediening roesje (lachgassedatie)

€ 30,15

B12

Overheadkosten roesje (lachgassedatie)

€ 37,38Hoofdstuk VI Vullingen (V-codes)

Code

Omschrijving

Tarief

V

VI VULLINGEN

 

 

V71

Eénvlaksvulling amalgaam

€ 25,32

V72

Tweevlaksvulling amalgaam

€ 40,40

V73

Drievlaksvulling amalgaam

€ 52,45

V74

Meervlaksvulling amalgaam

€ 73,56

V81

Eénvlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 37,38

V82

Tweevlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 52,45

V83

Drievlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 64,51

V84

Meervlaksvulling glasionomeer/glascarbomeer/compomeer

€ 85,61

V91

Eénvlaksvulling composiet

€ 48,23

V92

Tweevlaksvulling composiet

€ 63,31

V93

Drievlaksvulling composiet

€ 75,37

V94

Meervlaksvulling composiet

€ 96,47

V15

Aanbrengen schildje van tandkleurig plastisch materiaal (facing)

€ 72,35

V30

Fissuurlak, eerste element (sealen)

€ 27,13

V35

Fissuurlak, ieder volgend element in dezelfde zitting (sealen)

€ 15,07

V40

Het polijsten, beslijpen en bijwerken van oude vullingen

€ 6,03

V50

Droogleggen van elementen door middel van een rubberen lapje

€ 12,06

V70 *

Parapulpaire stift

€ 12,06

V80 *

Wortelkanaalstift

€ 21,10

V85 *

Elke volgende wortelkanaalstift in hetzelfde element

€ 9,04Hoofdstuk VII Wortelkanaalbehandelingen (E-codes)

Code

Omschrijving

Tarief

E

VII WORTELKANAALBEHANDELINGEN

 

 

 

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 

E01

Wortelkanaalbehandeling consult

€ 22,91

E02

Uitgebreid wortelkanaalbehandeling consult

€ 42,20

E03

Consult na tandheelkundig ongeval

€ 33,16

 

 

b. Wortelkanaalbehandeling

 

Pulpabehandeling met als doel behoud van vitaliteit

 

E60 *

Geheel of gedeeltelijk weghalen van pulpaweefsel

€ 48,23

 

Wortelkanaalbehandeling element met volgroeide wortelpunt, ongecompliceerd

E04

Toeslag voor kosten bij gebruik van roterende nikkel-titanium instrumenten

€ 48,84

E13

Wortelkanaalbehandeling per element met 1 kanaal

€ 108,53

E14

Wortelkanaalbehandeling per element met 2 kanalen

€ 156,76

E16

Wortelkanaalbehandeling per element met 3 kanalen

€ 204,99

E17

Wortelkanaalbehandeling per element met 4 of meer kanalen

€ 253,23

E85

Elektronische lengtebepaling

€ 15,07

E19

Insluiten calciumhydroxide of daarmee vergelijkbare desinfectans per element, per zitting

€ 18,09

E66

Wortelkanaalbehandeling van melkelement

€ 48,23

 

Toeslagen bij complicaties bij wortelkanaalbehandelingen

 

E51

Verwijderen van kroon of brug

€ 36,18

E52

Moeilijke wortelkanaalopening

€ 30,15

E53

Verwijderen van wortelstift

€ 42,20

E54

Verwijderen van wortelkanaal vulmateriaal

€ 30,15

E55

Behandeling dichtgeslibd of verkalkt wortelkanaal

€ 30,15

E56 *

Voortgezette behandeling bij weefselschade van de tandwortel

€ 42,20

E57

Behandeling van element met uitzonderlijke anatomie

€ 30,15

 

Apexificatieprocedure van element met onvolgroeide wortelpunt

 

E61

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, eerste zitting

€ 84,41

E62

Behandelen van open wortelpunt met calciumhydroxide, elke volgende zitting

€ 54,26

E63 *

Toeslag voor afsluiting met Mineral Trioxide Aggregate (MTA) of een vergelijkbaar biokeramisch materiaal

€ 45,22

E64

Afsluiting van open wortelpunt

€ 48,23

 

Initiële wortelkanaalbehandeling

 

E77

Initiële wortelkanaalbehandeling, eerste kanaal

€ 60,29

E78

Initiële wortelkanaalbehandeling, elk volgend kanaal

€ 30,15

 

Bleken

 

E90

Inwendig bleken, eerste zitting

€ 48,23

E95

Inwendig bleken, elke volgende zitting

€ 18,09

E97 *

Uitwendig bleken per kaak

€ 75,37

 

Behandeling trauma-element

 

E40

Directe pulpa-overkapping

€ 30,15

E42

Terugzetten van een verplaatst element na tandheelkundig ongeval

€ 12,06

E43 *

Vastzetten element d.m.v. een spalk na tandheelkundig ongeval

€ 24,12

E44

Verwijderen spalk, per element

€ 6,03

 

Aanbrengen rubberdam

 

E45

Aanbrengen rubberdam

€ 12,06

 

Microchirurgische wortelkanaalbehandelingen

 

E31

Snij-/ hoektand

€ 120,58

E32

Premolaar

€ 168,82

E33

Molaar

€ 217,05

E34 *

Aanbrengen retrograde vulling

€ 24,12

E36 *

Het trekken van een element met re-implantatie

€ 84,41

E37

Kijkoperatie

€ 72,35

 

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

 

E88

Opvullen van de pulpakamer en afsluiten van de kanaalingangen

€ 60,29

 

Gebruik operatiemicroscoop

 

E86

Gebruik operatiemicroscoop bij wortelkanaalbehandeling

€ 81,39

 

Gebruiksklaar maken praktijkruimte

 

E87

Gebruiksklaar maken van praktijkruimte voor wortelkanaalbehandeling

€ 60,29Hoofdstuk VIII Kronen en bruggen (R-codes)

Code

Omschrijving

Tarief

R

VIII KRONEN EN BRUGGEN

 

 

 

a. Inlays en kronen

 

R08 *

Eénvlaks composiet inlay

€ 72,35

R09 *

Tweevlaks composiet inlay

€ 138,67

R10 *

Drievlaks composiet inlay

€ 180,88

R11 *

Eénvlaksinlay

€ 108,53

R12 *

Tweevlaksinlay

€ 168,82

R13 *

Drievlaksinlay

€ 241,17

R14

Toeslag voor extra retentie bij het plaatsen van indirecte restauraties

€ 30,15

R24 *

Kroon op natuurlijk element

€ 265,28

R34 *

Kroon op implantaat

€ 241,17

R29 *

Confectiekroon

€ 54,26

R31

Opbouw plastisch materiaal

€ 60,29

R32 *

Gegoten opbouw, indirecte methode

€ 60,29

R33 *

Gegoten opbouw, directe methode

€ 120,58

 

b. Brugwerk

 

R40 *

Eerste brugtussendeel

€ 180,88

R45 *

Toeslag bij een conventionele brug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

€ 90,44

R49

Toeslag voor brug op vijf- of meer pijlerelementen

€ 150,73

R50 *

Metalen fixatiekap met afdruk

€ 30,15

R55 *

Gipsslot met extra afdruk

€ 30,15

R60 *

Plakbrug zonder preparatie

€ 120,58

R61 *

Plakbrug met preparatie

€ 180,88

R65

Toeslag bij een plakbrug voor elk volgende brugtussendeel in hetzelfde tussendeel

€ 42,20

R66

Toeslag bij een plakbrug voor elke volgende bevestiging boven het aantal van twee

€ 24,12

 

 

 

 

c. Restauraties diversen

 

R70

Toeslag voor kroon onder bestaand frame-anker

€ 66,32

R71 *

Vernieuwen porseleinen schildje, reparatie metalen/porseleinen kroon in de mond

€ 66,32

R74 *

Opnieuw vastzetten niet plastische restauraties

€ 24,12

R75 *

Opnieuw vastzetten plakbrug

€ 60,29

R76

Toeslag voor gegoten opbouw onder bestaande kroon

€ 30,15

R77

Moeizaam verwijderen van oud kroon- en brugwerk per (pijler)element

€ 30,15

 

 

d. Schildje van keramiek of kunststof

 

R78 *

Schildje van keramiek of kunststof, zonder preparatie

€ 72,35

R79 *

Schildje van keramiek of kunststof, met preparatie

€ 120,58

 

 

e. Temporaire voorzieningen

 

R80 *

Tijdelijk kroon- en brugwerk, eerste tand of kies

€ 30,15

R85 *

Tijdelijk kroon- en brugwerk, volgende tand of kies

€ 12,06

R90 *

Gedeeltelijk voltooid werk

 

Naar gelang het stadium
waarin de tandheelkundige
werkzaamheden verkeren.Hoofdstuk IX Behandeling kauwstelsel (G-codes)

Code

Omschrijving

Tarief

G

IX BEHANDELING KAUWSTELSEL

 

 

 

a. Pijn en bewegingsstoornissen (Orofaciale Pijn en Disfunctie, OPD)

 

Onderzoek/diagnostiek bij OPD

 

G21

Functieonderzoek kauwstelsel

€ 108,53

G22

Verlengd onderzoek OPD

€ 217,05

G23

Spieractiviteitsmeting en registratie

€ 96,47

 

Therapie bij OPD A (niet-complex) of OPD B (complex), na tenminste Functieonderzoek kauwstelsel (G21)

G41

Consult OPD-therapie A (niet-complex)

€ 63,31

G62 *

Stabilisatieopbeetplaat

€ 162,79

G68 *

Reparatie stabilisatieopbeetplaat met afdruk

€ 48,23

G47

Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie A

€ 72,35

 

Therapie bij OPD B (complex), na tenminste Verlengd onderzoek OPD (G22)

G43

Consult OPD-therapie B (complex)

€ 121,79

G44 * Therapeutische injectie
€ 66,32
G46 * Consult voor instructie apparatuur (eenmalig)
€ 48,23
G48 Evaluatie/herbeoordeling na OPD therapie B
€ 120,58

 

b. Beetregistraties

 

 

G10

Niet-standaard beetregistratie

€ 90,44

 

Extra in rekening te brengen voor nauwkeurigere bepalingen volgend op G10

 

G11

Scharnierasbepaling

€ 90,44

G12

Centrale relatiebepaling

€ 84,41

G13

Protrale/laterale bepalingen

€ 60,29

G14

Instellen volledig instelbare articulator, pantograaf en registratie

€ 542,63

G16

Therapeutische positiebepaling

€ 30,15

G20

Beetregistratie intra-oraal

€ 60,29

     
  Diversen

G09

Occlusie analyse na meting m.b.v. digitale apparatuur

€ 32,56

G15 Toeslag voor het behouden van beethoogte
€ 30,15
G65 * Indirect planmatig inslijpen
€ 331,61
G69 * Beetbeschermingsplaat
€ 66,32

G33 *

Aanbrengen front/hoektandgeleiding

€ 60,29

     

 

c. Snurk- en slaapstoornisbeugel

 

G71 *

Apparaat voor snurk- en slaapstoornissen (MRA)

€ 301,46

G72

Controlebezoek MRA

€ 30,15

G73 *

Reparatie MRA met afdruk

€ 48,23

     

 

d. Myofunctionele apparatuur

 

G74

Therapie met behulp van myofunctionele apparatuur

€ 127,22Hoofdstuk X Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving) (H-codes)

Code

Omschrijving

Tarief

H

X CHIRURGISCHE INGREPEN (inclusief verdoving)

 

 

 

a. Onderdeel A

 

H11

Trekken tand of kies

€ 45,22

H16

Trekken volgende tand of kies, in dezelfde zitting en hetzelfde kwadrant

€ 33,76

H21

Kosten hechtmateriaal

€ 6,18

H26

Hechten weke delen

€ 66,32

H50

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, eerste element, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 60,29

H55

Terugzetten/ terugplaatsen tand of kies, buurelement, exclusief wortelkanaalbehandeling

€ 18,09

 

 

b. Onderdeel B

 

H90

Voorbereiding praktijkruimte ten behoeve van chirurgische verrichtingen vallend onder onderdeel B

€ 60,29

H33

Hemisectie van een molaar

€ 72,35

H35

Moeizaam trekken tand of kies, met mucoperiostale opklap

€ 72,35

H40

Corrigeren van de vorm van de kaak, per kaak

€ 54,26

H41

Verwijderen van het lipbandje of tongriempje

€ 36,18

 

Wortelpuntoperatie per tandwortel

 

H42

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, zonder afsluiting

€ 72,35

H43

Wortelpuntoperatie, per tandwortel, met ante of retrograde afsluiting

€ 96,47

H44

Primaire antrumsluiting

€ 66,32

H59

Behandeling kaakbreuk, per kaak

€ 84,41

 

Cyste-operatie

 

H60

Marsupialisatie

€ 84,41

H65

Primaire sluiting

€ 162,79

 

Correctie van het prothesedragende deel per kaak met bijbehorende weke delen

H70

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., enkelzijdig per kaak

€ 84,41

H75

Lappige fibromen, Schlotterkamm, tubercorrectie e.d., dubbelzijdig per kaak

€ 162,79

H80

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, enkelzijdig per kaak

€ 114,55

H85

Alveolotomie torus, vergelijkbare praeprothetische botcorrecties, dubbelzijdig per kaak

€ 192,93Hoofdstuk XI Kunstgebitten (P-codes)

Code

Omschrijving

Tarief

P

XI Kunstgebitten

 

 

P60

Uitgebreid onderzoek naar functioneren van het bestaande kunstgebit

€ 36,18

P65

Planmatig inslijpen van het bestaande kunstgebit

€ 30,15

P17

Toeslag voor beetregistratie met specifieke apparatuur

€ 60,29

P10 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 1-4 elementen

€ 90,44

P15 *

Gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars, 5-13 elementen

€ 180,88

P16

Toeslag voor individuele afdruk met randopbouw bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 66,32

P18

Toeslag voor gegoten anker bij gedeeltelijk kunstgebit van kunsthars

€ 18,09

P34 *

Frame kunstgebit, 1-4 elementen

€ 247,20

P35 *

Frame kunstgebit, 5-13 elementen

€ 337,64

P31 *

Wortelkap met stift

€ 150,73

P32

Toeslag voor maken precisiekoppeling per koppeling of staafhuls

€ 90,44

P33

Toeslag voor aanbrengen telescoopkroon met precisiekoppeling

€ 60,29

P40

Toeslag immediaat kunstgebit, kunstgebittarief verhoogd met per immediaat te vervangen element

€ 15,07

P45 *

Noodkunstgebit

€ 120,58

 

 

a. Volledig kunstgebit

 

P21 *

Volledig kunstgebit bovenkaak

€ 180,88

P25 *

Volledig kunstgebit onderkaak

€ 241,17

P30 *

Volledig kunstgebit boven- en onderkaak

€ 391,90

 

Extra te berekenen bij volledig kunstgebit

 

P36

Individuele afdruk zonder randopbouw

€ 30,15

P14

Individuele afdruk met randopbouw

€ 66,32

P27 Reoccluderen
€ 60,29

P37

Frontopstelling in aparte zitting

€ 36,18

P28

Naregistratie en remounten

€ 60,29

P38

Toeslag voor bepaling verticale beethoogte met behulp van specifieke apparatuur

€ 66,32

P39

Toeslag voor bepaling neutrale zone

€ 90,44

P41

Toeslag voor relinen van alginaatafdruk

€ 30,15

P42

Toeslag voor specifieke A-zone-bepaling

€ 30,15

P43

Toeslag voor extra beetbepaling met waswallen

€ 36,18

 

Overige

 

P29

Toeslag te berekenen voor elk element bij een overkappingskunstgebit

€ 48,23

P06

Tissue conditioning volledig kunstgebit, per kaak

€ 42,20

P01 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

€ 42,20

P02 *

Opvullen volledig kunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

€ 90,44

P03

Opvullen volledig kunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

€ 60,29

P04 *

Opvullen volledig kunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

€ 90,44

P70 *

Opvullen overkappingskunstgebit op natuurlijke pijlers zonder staafdemontage, per kaak

€ 168,82

P07 *

Reparatie volledig kunstgebit, zonder afdruk, per kaak

€ 18,09

P08 *

Reparatie volledig kunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 48,23

P56

Tissue conditioning gedeeltelijk kunstgebit of framekunstgebit, per kaak

€ 42,20

P51 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect zonder randopbouw, per kaak

€ 42,20

P52 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, indirect met randopbouw, per kaak

€ 90,44

P53 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct zonder randopbouw, per kaak

€ 60,29

P54 *

Opvullen gedeeltelijk kunstgebit / framekunstgebit, direct met randopbouw, per kaak

€ 90,44

P57 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, zonder afdruk, per kaak

€ 18,09

P58 *

Reparatie gedeeltelijk kunstgebit/ framekunstgebit, met afdruk, per kaak

€ 48,23

P78 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element(en) tot volledig kunstgebit inclusief afdruk, per kaak

€ 48,23

P79 *

Uitbreiding gedeeltelijk kunstgebit met element of anker inclusief afdruk, per kaak

€ 48,23Hoofdstuk XII Tandvleesbehandelingen (T-codes)

Code

Omschrijving

Tarief

T

XII TANDVLEESBEHANDELINGEN

 

 

 

a. Verrichtingen bij patiënten met tandvleesaandoeningen

 

T012

Onderzoek van het tandvlees met parodontiumstatus

€ 174,85

T021

Grondig reinigen wortel, complex

€ 32,56

T022

Grondig reinigen wortel, standaard

€ 24,12

T032

Evaluatie initiële behandeling/chirurgie of herbeoordeling met parodontiumstatus

€ 108,53

T033

Bespreken vervolgtraject na evaluatie of herbeoordeling

€ 66,32

T042

Consult parodontale nazorg

€ 91,64

T043

Uitgebreid consult parodontale nazorg

€ 121,79

T044

Complex consult parodontale nazorg

€ 162,19

     

Parodontale chirurgie

 

T070

Flapoperatie tussen twee elementen

€ 195,95

T071

Flapoperatie per sextant (één zesde deel)

€ 301,46

T072

Flapoperatie uitgebreid per sextant (één zesde deel)

€ 361,75

T073

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting

€ 60,29

T074

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting

€ 162,19

T076

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 75,37

 

 

b. Parodontologie in overige situaties (niet vallend onder onderdeel a)

 

 

Tandvlees chirurgie, niet vallend onder onderdeel a

 

T101

Tuber- of retromolaarplastiek

€ 105,51

T102

Tandvleescorrectie, per element

€ 57,28

T103

Tandvleescorrectie, per sextant (één zesde deel)

€ 150,73

   

Toepassen van regeneratietechniek

T111  *

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als zelfstandige verrichting, per sextant (één zesde deel)

€ 361,75

T112  *

Aanbrengen parodontaal regeneratiemateriaal voor botherstel als niet-zelfstandige verrichting, gelijktijdig met flapoperatie in hetzelfde sextant (één zesde deel), per element

€ 120,58

T113

Operatieve verwijdering van regeneratiemateriaal

€ 195,95

 

Parodontale kroonverlengingsprocedure

 

T121

Kroonverlenging per element

€ 195,95

T122

Kroonverlenging per sextant

€ 361,75

 

Mucogingivale chirurgie

 

T141

Tandvleestransplantaat

€ 114,55

T142  *

Recessie bedekking met verplaatste lap

€ 361,75

 

Directe postoperatieve zorg

 

T151

Directe postoperatieve zorg, eerste zitting

€ 60,29

T152

Directe postoperatieve zorg, volgende zitting

€ 162,19

 

Diversen

 

T161**

Bacteriologisch onderzoek ten behoeve van tandvleesbehandeling

€ 42,20

T162

Behandeling tandvleesabces

€ 81,39

T163  *

Toepassing lokaal medicament

€ 65,12

T164  *

(Draad)Spalk

€ 24,12

T165

Uitgebreide voedingsanalyse

€ 60,29Hoofdstuk XIII Implantaten (J-codes)

Code

Omschrijving

Tarief

J

XIII IMPLANTATEN

 

 

J97

Overheadkosten implantaten, autotransplantaten en peri-implantitis chirurgie

€ 179,60

J98

Overheadkosten pre-implantologische chirurgie

€ 101,64

 

 

a. Onderzoek, diagnostiek en behandelplanning

 

J01

Initieel onderzoek implantologie

€ 66,88

J02 *

Verlengd onderzoek implantologie

€ 102,90

J03 *

Proefopstelling

€ 138,91

J05

Implantaatpositionering op grond van CT-scan

€ 46,30

 

 

b. I Pre-implantologische chirurgie

 

J09 *

Ophoging bodem bijholte, eerste kaakhelft

€ 246,95

J10 *

Ophoging bodem bijholte, tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 154,35

J11

Prepareren donorplaats

€ 138,91

J12 *

Kaakverbreding en/of verhoging in frontregio of eerste kaakhelft

€ 149,20

J13 *

Kaakverbreding en/of verhoging, in tweede kaakhelft in dezelfde zitting

€ 72,03

 

 

b. II Pre- en per-implantologische chirurgie: diversen

 

J06

Vrijleggen foramen mentale

€ 30,87

J15 *

Kaakverbreding en/of verhoging per kaakhelft of in frontregio

€ 87,46

J17 *

Aanvullende ophoging bodem bijholte

€ 133,77

J18 *

Ophoging bodem bijholte orthograad

€ 61,74

J19

Toeslag esthetische zone

€ 66,88

 

 

c. Implantologische chirurgie

 

J20

Plaatsen eerste implantaat, per kaak

€ 235,12

J28

Plaatsen volgend implantaat, per kaak

€ 97,24

J23 *

Plaatsen eerste tandvleesvormer (healing abutment)

€ 77,17

J29 *

Plaatsen volgende tandvleesvormer (healing abutment)

€ 36,53

J26

Moeizaam verwijderen implantaat

€ 169,78

J36 Verwijderen implantaat
€ 33,96

J27

Vervangen eerste implantaat

€ 235,12

J37 Vervangen volgend implantaat
€ 97,24
J39 Uitvoeren autotransplantaat
€ 179,56
J88 Chirurgische behandeling peri-implantitis, per sextant (één zesde deel)
€ 179,56

 

 

d. Diversen

 

J07 Toeslag kosten boren voor eenmalig gebruik of toeslag kosten inzetstukken van een Implant Removal Set voor eenmalig gebruik
kostprijs
J08 * Aanbrengen botvervangers in extractie wond
€ 20,58

J30

Bindweefseltransplantaat per donorplaats

€ 108,04

J81

Verkrijgen en verwerken van bloed tot een regeneratief biomateriaal middels een venapunctie

€ 115,76

J32 *

Verwijderen gefractureerd abutment / occlusale schroef

€ 118,33

J33

Kosten implantaat

€ 330,87

J34 Bepaling stabiliteit implantaat middels ISQ-meting
€ 10,29
J35 Grondig submucosaal reinigen implantaat
€ 24,18
J87 * Tijdelijke kroon op immediaat geplaatst implantaat
€ 267,53

 

 

 

 

e. Mesostructuur

 

J45 *

Plaatsen eerste drukknop

€ 123,48

J41 *

Plaatsen elke volgende drukknop

€ 36,01

J42 *

Staaf tussen twee implantaten in dezelfde kaak

€ 210,94

J43 *

Elke volgende staaf tussen implantaten in dezelfde kaak

€ 66,88

J44 *

Plaatsen opbouw ten behoeve van implantaatkroon

€ 25,72

 

 

f. Prothetische behandeling na implantaten

 

J50 *

Gelijktijdig plaatsen volledig kunstgebit en klikgebit

€ 529,92

J51 *

Onder klikgebit

€ 344,71

J52 *

Boven klikgebit

€ 344,71

J53 *

Omvorming klikgebit

€ 102,90

J54 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen twee implantaten

€ 133,77

J55 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen drie of vier implantaten

€ 154,35

J56 *

Omvorming klikgebit bij staven tussen meer dan vier implantaten

€ 180,07

J57

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegconstructie tussen twee implantaten

€ 87,46

J58

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen drie of vier implantaten

€ 113,19

J59

Toeslag vervangingsklikgebit op bestaande stegcontructie tussen meer dan vier implantaten

€ 138,91

 

 

g. Nazorg implantologie

 

J60

Specifiek consult nazorg implantologie

€ 56,59

J61

Uitgebreid consult nazorg implantologie

€ 92,61

 

 

h. Prothetische nazorg

 

J70 *

Opvullen zonder staafdemontage

€ 144,06

J71 *

Opvullen met staafdemontage op twee implantaten

€ 180,07

J72 *

Opvullen met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 205,79

J73 *

Opvullen met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 231,52

J74 *

Reparatie zonder staafdemontage

€ 56,59

J75 *

Reparatie met staafdemontage op twee implantaten

€ 108,04

J76 *

Reparatie met staafdemontage op drie of vier implantaten

€ 133,77

J77 *

Reparatie met staafdemontage op meer dan vier implantaten

€ 159,49

J78 * Verwijderen en vervangen drukknop
€ 25,72

 

 

 

 

i. Ketenzorg implantologie

 

J80

Twee implantaten in de onderkaak voor een implantaatgedragen kunstgebit

523,75Hoofdstuk XIV Uurtarieven (U-codes)

Code

Omschrijving

Tarief

U

XIV UURTARIEVEN

 

 

U25 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die behandeld worden in de Wlz-instelling in eenheden van vijf minuten

€ 13,73

U35 *

Tijdtarief tandheelkundige hulp aan patiënten die verblijven in de Wlz-instelling en behandeld worden in de eigen praktijk van de zorgaanbieder in eenheden van vijf minuten

€ 15,84

U05 *

Tijdtarief begeleiding moeilijk behandelbare patiënten in eenheden van vijf minuten

€ 15,84Hoofdstuk XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening (Y-codes)

Code

Omschrijving

Tarief

Y

XV Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

 

 

Y01

Informatieverstrekking, per vijf minuten

€ 13,73

Y02

Onderlinge dienstverlening

Maximum

De puntwaarde staat in het digitale tarievenboekje.

Disclaimer: bovenstaande informatie is ontleend aan de vigerende tariefbeschikkingen van de Nederlandse Zorgautoriteit. De KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens. 
De NZa tariefbeschikkingen zijn altijd leidend.

laatst gewijzigd op 7-2-2021